OLAYLARI HALKA RAPOR EDEN GAZETE

Yargı mevzuata ve kamu yararına aykırı bulduğu İznik 1.25.000 plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu

GÜNDEM

Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2015 gün ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 Ölçekli İznik Gölü Nazım İmar Planının (eski adıyla çevre düzeni planı) askı itirazları sonucu değişen kısımlarına ilişkin olarak dava açtı.

Askı itirazlarından önceki dava daha görülmeden, askı itirazları sonucu değişen kısımlara ilişkin olarak açılan davada Bursa, 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bilindiği gibi, 2009 tarihli 1/25.000 ölçekli; İznik Gölü çevre Düzeni planı, yetkisizlik nedeniyle Bursa, 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Yeni hazırlanan plan ise, İznik Gölü koruma alanlarını, tarım alanlarını, özel ürün arazilerini (zeytinlik alanlar) yapılaşmaya açmakta; bu şekliyle İmar Kanununa, Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Plan Hükümlerine ve Sulak Alanlar ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümler taşımaktaydı. Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında (İznik Gölü kıyı kenar çizgisinden itibaren 300 m. ve ona bitişik 700 m. yatay mesafe) hiçbir yapı yapılmaması gerekirken bazı parseller günübirlik turizm tesisi kullanımını getirerek yapılaşmaya açılmıştı. Mahkeme kararında, Çakırlı yerleşiminin batısında bir alanın Turizm Alanı olarak planlanmasını, bunun, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yer alan 4.1.1.4. üzerinde yetişen zeytinliklerin korunması amacına aykırı buldu. Mutlak Koruma Alanı sınırları içerisinde Günübirlik Tesis Alanı niteliğinde de olsa, herhangi bir yapılaşma öngörülmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu; bu alanlarda herhangi bir yapı yapılmadan açık spor tesisi ve/veya rekeratif amaçlı kullanılabileceğine hükmetti. Sonuç olarak, planın askı itirazları ile değişen kısımlarının dava konusu alanın karakterini değiştirecek nitelikte olduğu; farklı kullanım alanlarında mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve şehircilik esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Mahkeme kararı ve karar esas bilirkişi raporuna göre; Orhangazi kıyısında Mutlak Koruma Alanında kalan ve Park olarak ayrılmış parselin spor alanına dönüştürülerek yapılaşmaya açıldığı ve bunun mevzuata aykırı olduğu da ortaya çıktı.

ETİKETLER:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak .

*

EN SON GÜNDEM

smok alien smokal85 ayak mantarı kredi hesaplama Akıllı Tahta Kek Kalıbı medyum Güncel Spor Haberleri
YUKARI GİT